Altid nye spændende emner - kig ind ofte !
Lande
Div.
Mine sider
Værktøjer
FAQ

VURDERING/TAKST AV KUNST, ANTIKVITETER OG BRUKTE GJENSTANDER.
Kan du nå gjøre på www.vurdering.info

SKAL DU KJØPE/SELGE, FORSIKRE KUNST ELLER ANTIKVITETER.

Skal du kjøpe/selge i en kunsthandel, antikvitetsforretning, auksjon og lignende, gjelder kjøpsloven og dens bestemmelser.

Ved kjøp i en FORRETNING er prisene i utgangspunktet faste, men å prute er alltid mulig.
Bruktmoms er inkludert i prisen. Kan ikke fratrekkes ved eksport eller i firmaregnskap.

Skal du SELGE til en FORRETNING må du oppgi navn adresse og legitimere deg.

 • Du får mellom 50 og 60 % av utsalgsprisen.
 • Du får kontant oppgjør med det samme om dere blir enig om prisen.

Ved kjøp av PRIVATE og av UREGISTERTE handleren.

 • Det er fort gjort å bli lurt.
 • Du kan bli en heler og straffen er streng.

På en AUKSJON konkurrerer du med andre kjøpere.

 • Du må ha besiktiget gjenstanden, for den selges i den stand den er og mulighetene for å reklamere etterpå er små.
 • Du må ikke la deg rive med og ikke betale mer enn tingen er verd.
 • Auksjonens fortjeneste og moms er mellom 15 og 30 % og kommer i tillegg til tilslagsprisen. Bruktmoms kan ikke fratrekkes verken ved eksport eller i et firmaregnskap.
Ved INNLEVERING til AUKSJON må du også legitimere deg.
 • Du passe på å sette en minstepris ellers kan din gjenstand gå for en brøkdel av verdien.
 • Blir den ikke solgt, forlanger auksjonene, at du betaler omkostningene med foto, katalog osv. Noe som kan være et stort beløp.
 • Du kan prute på den provisjon på de mellom 15 og 30 % auksjonen forlanger, hvis gjenstanden er av god verdi. Du får med andre ord utbetalt ikke mer enn 65-75 % av tilslagsprisen.
 • Du får oppgjør når din gjenstand er solgt.
 • Men konkurrer flere personer om gjenstanden, kan du få mye mer enn minstepris.
 • Men forskjellen mellom hva du får og kjøperen må betale er ca 50%

HADDE DET VÆRT LURT Å HA HATT EN VERDIVURDERING/TAKST FØR DU KJØPER/SELGER/FORSIKRER ET MALERI, EN ANTIKVITET, EN BRUKT GJENSTAND?

 • En takst skal gjenspeile hva du må BETALE for en tilsvarende gjenstand, ikke hva du får for gjenstanden, hvis du vil selge den.
 • Før var det alminnelig å ha forskjellige takster: FORSIKRINGSTAKST, ARVETAKST, SALGSTAKST, osv. Men vi har kommet til at dette forfordeler arvinger, og at 1-en takst i alle forhold er mest rettferdig.
 • Taksten skal være tilnærmet lik det du må betale for en lignende gjenstand i handelen.
 • To like gjenstander, hvor den ene er beskadiget har i utgangspunktet lik verdi, men for den beskadigede fratrekkes reparasjoner og verdireduksjon eller hele verdien hvis den ikke kan repareres. Kommer derimot skaden av brann eller lignende vurderes den som ubeskadiget.
 • Det samme skjer når det i et sett av gjenstander er knust eller ødelagt deler, og settet derved er ødelagt. Verdien av settet vil derved være vesentlig mindre enn deleprisen.
 • En gjenstand som er brukt, men ikke lenger er i handelen verdsettes etter en tilsvarende gjenstand.
 • Når en tilsvarende gjenstand heller ikke finnes i handelen, vurderes den etter hva den koster brukt.
 • En godt som ny gjenstand verdisettes som tilsvarende nytt.

Men hvordan behandler forsikringsselskapene de takster de blir forelagt ?

 • Forsikringsselskapene praktiserer å redusere verdien av elektriske apparater og klær med ca 10 % pr år. Altså kr 0.- etter 10 år. Verdien skulle etter vårt syn være hva en tilsvarende brukt gjenstand koster.
 • Samtidig praktiserer de å trekke 30% hvis du vil ha ut kontante penger, og hvis du ikke handler tingene hos den forretning som de har avtale med.
 • Men du må ikke akseptere dette når det gjelder kunst og antikviteter. Der kan ingen få 30 % avslag.
 • Men for andre varer kan det lønne seg, for bruktforretninger selger 40-50% under takst. Noen pusser til og med opp slik at det ser ut som nytt.
 • Dette bryter mot takstprinsippet, men det kan jo hende at bruktforretningene ikke har det som er ødelagt og du MÅ handle i en vanlig forretning.
 • Imidlertid praktiserer noen av forsikringsselskapene å erstatte etter bruktpris. Nemlig når du har arvet tingen eller du har kjøpt den brukt. I disse tilfelle vil de redusere din erstatning til halve vurderingen og da MÅ du kjøpe i bruktforretningene. I de tilfellene må du heller ikke godkjenne 30% reduksjon ved kontantoppgjør.

[til toppen af siden]